CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2020-2021 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TRÀ-HƯƠNG SƠN