• Phạm Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0948184678
  • Email:
   thuhuong399@gmail.com
 • Nguyễn Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.BT Chi bộ - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0984648456
  • Email:
   anhson115@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Tổ trưởng - Trưởng ban Nữ công
  • Điện thoại:
   0915195082
  • Email:
   mihoan74@gmail.com
 • Trần Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916942269
  • Email:
   khanhchiyeu@gmial.com
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0902236813
  • Email:
   tranthihoahs@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973941014
  • Email:
   phanthangtr1980@gmail.com
 • Đào Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382353038
  • Email:
   thanhbinhsl@gmail.com
 • Lê Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948643385
  • Email:
   trangbienthuy@gmail.com
 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941088456
  • Email:
   thanhtamducthuan@gmail.com
 • Lê Thị Hà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979618547
  • Email:
   legiang.79@gmail.com
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Tháng 10 : 2.686